آئین نامه داوری و ارزیابی آثار و کتاب پاسداران اهل قلم

د, 07/21/1399 - 10:55 مدیر فنی
آئین نامه داوری

آئین نامه داوری و ارزیابی آثار و کتاب پاسداران اهل قلم

آئین نامه داوری و ارزیابی آثار و کتاب پاسداران اهل قلم

رشته‌های مصوب پانزدهمین جشنواره:

1.آثار پژوهشی انقلاب، دفاع مقدس و مقاومت، 2.تاریخ شفاهی، 3.خاطره، 4.زندگینامه شهداء، 5.داستان و رمان، 6.شعر، 7.اعتقادی، 8.فرهنگی و اجتماعی، 9.جنگ نرم 10.اقتصاد مقاومتی،11. مدیریت جهادی، 12.علوم سیاسی، 13.امنیتی و دفاعی، 14. پزشکی و پیرا پزشکی فنی و مهندسی، 15.ترجمه 

بخش ویژه: آثار مکتوب سیدالشهدای مقاومت سردار سپهبد شهید جاج قاسم سلیمانی

 

ماده 1 : ويژگي ها و نحوه همكاري اساتيد ارزياب:

دارا بودن توانمندی و احاطه علمي در حوزه‌های موضوعی و تخصصی. دارا بودن مدرک تحصيلات کارشناسی ارشد و بالاتر با سابقه داوری در چند دوره انتخاب کتاب سال. ارتباط مستمر با کمیته داوران دبیرخانه انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم. سوابق داوری کتاب در دیگر همایش‌های کشوری.

تبصره: انتخاب داوران با احراز 2 بند از 4 بند از ویژگی‌ها کفایت می‌نماید.

 

ماده 2. روند داوری:

داوری و انتخاب کتاب سال طی 3 مرحله صورت می پذیرد:

مرحلۀ اول(پالایش): ابتدا تمام کتاب های ارسال شده هر گروه در دبیرخانه مورد ارزیابی قرارمی‌گیرد.

مرحلۀ دوم(بررسی): بعداز مرحله پالایش در جلسه‌ای مشترك توسط هیأت داوری 5 نفره گروه مربوط ارزیابی می‌شود و آثاری که  با رأی اكثریت اعضای هیئت داوران انتخاب شوند به مرحله بعد راه می یابند.

مرحلة سوم(داوری):داوری کتاب‌هایی که به دوره نهایی راه‌ یافته‌اند توسط سه داور برای هر کتاب برابر آئین نامه انجام می‌شود. امتیاز‌ها در فرم مخصوص درج و فرم‌ها همراه با بیانیه که امتیاز هر کتاب توسط هرداور  و میانگین امتیازات باید تحویل دبیرخانه جشنواره گردد.

جمعبندی امتیازات داوری توسط مجمع مشورتی و دبیرخانه صورت خواهد گرفت و امتیازات بشرح زیر رتبه بندی می‌شود:

نمرات 100 تا 90 رتبه اول. نمرات 90 تا 80 رتبه دوم. نمرات 80 تا 70 رتبه سوم.

تبصره: در صورتی که میانگین امتیازات کتاب‌های هر رشته بالا باشد از بالاترین امتیازات برای رتبه‌بندی استفاده خواهد شد.

تبصره: انتخاب مشترك چند اثر به عنوان اثر برگزیده یا شایسته تقدیر با تشخیص هیأت داوران بلامانع است.

ماده 3. معیارهای داوری:

معیارهای ارزیابی کتاب برگزیده یا شایسته تقدیر سال عبارت‌اند از:

1. تأثیرگذاری در ارتقای سطح علمی و فرهنگی کشور،

2. تازگی و نوآوری در موضوع، ساختار، پرداخت و نگاه کتاب،

3. رعایت استانداردها در ساخت، فصل بندی، نگارش، دستور زبان و واژگان،

4. رعایت استانداردها در ذكر منابع و مآخذ در آثار تحقیقی و پژوهشی،

5. بهره‌مندی از قدرت تحلیل و استنتاج منطقی،

6. ارزشمندی علمی و محتوایی کتاب،

7. استحکام و زیبایی زبان،

8. التزام به ارزش های فرهنگی، دینی و انسانی،

9. برخورداری از قدرت اقناع و تأثیرگذاری عمیق بر مخاطب،

10. رعایت استانداردهای تألیف، تصحیح و ترجمه،

11. پاكیزگی و آراستگی كتاب از حیث حروف چنینی، صفحه بندی و چاپ.

ماده 4 :  شیوه بررسي و داوری آثار:

داوران ارزيابي به اشخاصي اطلاق مي شود كه طبق ضوابط مصوب شوراي عالي سياستگذاري انتخاب مي شوند و  به مطالعه، بررسي و ارزیابی آثار مي پردازند. معيار داوری  هر اثر بر اساس فرمهاي مخصوص مي باشد. داوران ارزياب پس از بررسي آثار طبق معيارهاي ابلاغ شده ملزم به تكميل فرم هاي ارزيابي به صورت كامل و ارائه آن به دبير خانه مي باشند. اعضاء گروه داوری نمی توانند به عنوان شرکت کننده، کتابی ارسال کرده باشند . در ارزیابی اولیه آثاری که شرایط داوری را به دلائل مختلف از جمله وضعیت شکلی و محتوایی توسط گروه داوری کسب نکرده باشند در ارزیابی اولیه حذف خواهند شد و گروه داوری باید علت این اقدام را جهت اطلاع نویسنده و ثبت در دبیرخانه مؤسسه پاسداران اهل قلم در فرم داوری کتاب مربوطه درج نماید.

از جمله مواردی که باعث حذف در ارزیابی اولیه خواهد شد:

(کتبی که به لحاظ شکلی و محتوایی شرایط مختلف عنوان کتاب به آنها اطلاق نمی شود مانند:

4.1. کتبی که به صورت دستی صحافی و به صورت محدود تکثیر شده باشد.

4.2. کتبی که به لحاظ محتوایی و قلم استانداردهای علمی، فنی، هنری و ادبی را رعایت نکرده است.

4.3. کتبی که به لحاظ چهارچوب و قواره کتاب استانداردهای لازم را دارا نمی‌باشند.

4.4. نداشتن شابک و شناسه کتاب.

 

آثاری به ارزیابی نهایی راه خواهند یافت که در ارزیابی اولیه پذیرفته شده باشند. داوران هر رشته موظف هستند کتاب‌های راه یافته به داوری را مطالعه و بررسی کامل نموده و امتیاز خود را در فرم مخصوص وارد نمایند. داوران محترم موظف هستند براساس فرم‌های مصوب کتاب‌ها را ارزیابی و براساس معیارهای مندرج در فرم امتیازات خود را بدهند. سرگروه داوری هر رشته می‌بایست ریز نمرات اساتید را بررسی و میانگین امتیاز را در فرم ثبت نمایند. سرگروه داوری می‌بایست فرم‌های دریافتی از اساتید و داوران را بهمراه صورتجلسه تحویل مؤسسه پاسداران اهل قلم بدهند. آثار انتخابي رتبه اول از 100 امتياز بايد حداقل90 امتياز،  دوم 80 و سوم 70 امتياز را كسب نمايند. از یک نویسنده امکان شرکت چند اثر برای هر دوره انتخاب کتاب سال سپاه وجود دارد. در صورتیکه در یک رشته دو یا چند اثر واجد رتبه واحدی باشند اثری انتخاب خواهند شد که در الویت‌های سپاه قرار گیرد.

تبصره: در صورتیکه یک اثر دارای ویژگی‌های خاصی و مورد نظر داوران است ولی موفق به کسب حد نصاب نمره برتر نشده است با صلاحدید داوران می تواند به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شود.

ماده 5 : نمونه فرم هاي ارزيابي:

معيار و ملاك هاي ارزيابي در نمونه فرم‌هايي است كه در دو بخش به پيوست اين آئين نامه مي باشد.

الف: نمونه فرم هاي ارزيابي تأليف كتاب

ب: نمونه فرم هاي ارزيابي ترجمه كتاب

 ماده 6: گزارش نهایی داوری و بیانیه:

الف: ریز نمرات سه داور  ب: لیست نفرات برتر هر گروه  ج:  بیانیه داوری، با امضاء داوران به صورت محرمانه به تحویل خواهد شد.

فرم داوری کتاب برگزیده سال سپاه(ویژه تألیف)

1. اهمیت موضوع کتاب و ضرورت تألیف آن:

(میزان تأثیر در رفع نیاز مخاطب، تازگی و نوآوری مطالب)                                                     

2. رعایت اصول و روش‌های علمی:

(استفاده از منابع معتبر، وسعت تتبع و تحلیل عمیق مطالب جمع آوری شده، استنتاج منطقی،صحت و یکدستی روش ارجاع و استناد)

3. ساختار کتاب:

(همبستگی و ترتیب فصول، نظم منطقی و انسجام مطالب، رعایت اصول علمی تدوین)

 (فهرست، مقدمه، ضمائم و کتابنامه)

4. کاربردی بودن اثر در راستای مأموریت‌های سپاه:

5. ویژگی‌های زبانی و سبکی:

(شیوایی و رسایی، رعایت قواعد دستوری و نگارشی، تناسب نثر کتاببا محتوا و موضوع آن)

6. رعایت اصول ویرایشی:

(نشانه گذاری و رعایت یکدستی در رسم الخط، پاراگراف بندی، تنظیمپانوشتها، فهرست­ها مورد نیاز و واژه­نامه)

7. ویژگی ظاهری کتاب:

(صفحه آرایی، طراحی جلد، نوع حروف، قطع، چاپ و صحافی)

 

افزودن دیدگاه جدید

About text formats

Restricted HTML

  • تگ‌های HTML مجاز: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
کد امنیتی
اگر شما یک بازدید کننده انسانی هستید و یک ربات نیستید به چالش و آزمون زیر پاسخ دهید.