کتاب قارچ شناسی پزشکی

س, 12/03/1400 - 13:20

در بخشی از مقدمه کتاب قارچ شناسی پزشکی تالیف دکتر رضا کچوئی آمده است:

در این کتاب علایم بالینی، تشخیص آزمایشگاهی و سیر درمان بیماری‌های قارچی هم‌چنین خصوصیات قارچ‌های ساپروفیت و فرصت‌طلب شایع به طور مختصر شرح داده شده است. وجود تصاویر شماتیک در متن و هم‌چنین وجود سوالات انتخابی فصل و سوالات آزمون‌های علوم پایه پزشکی از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۸۴و سوالات کنکورهای علوم آزمایشگاهی از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۸۴ در پایان هر فصل شما را در یادگیری سریع کمک می‌کند.

تصویر
قارچ شناسی پزشکی