کتاب زمانه بنیانگذار

س, 12/03/1400 - 13:14

نوع برخورد امام خمینی(ره) ‏ با گروه‌ها و احزاب سیاسی در دهه ۱۳6۰، الگوی مناسبی برای تعامل و رویارویی با آنها در نظام جمهوری اسلامی است. برخی با تحریف، تخطئه و ایجاد

شبهه تلاش می‌کنند تعامل امام (ره) با این گروه ها را غیرمنطقی جلوه دهند و از الگو شدن رفتار امام(ره)جلوگیری کنند. برهمین‌اساس، مقام معظم رهبری با اشاره به اهمیت و حساسیت دهه60، بر لزوم تبیین صحیح تحولات این دهه تاکید دارند.

مجموعه کتاب ((زمانه بنیانگذار)) به تبیین برخورد امام خمینی(ره) با چالش ها و تحولات دهه 1360 می‌پردازد.

تصویر
کتاب زمانه بنیانگذار