کتاب بی نام پدر

س, 12/03/1400 - 13:08

برشی از کتاب:

کتاب داستان بی نام پدر تالیف سید میثم موسویآن در ۱۸ فصل تدوین گردیده است:

شکار در مرز، در به در دنبال ماشین، عروسی با یک بی بی خاج، باباهایمان می رقصند، صندلی را بکش، روس ها چه شکلی هستند، تصفیه حساب باخان، اصل و نسب من(یکم و دوم)، آب الوند خورده، حال همه خراب است، حبس و خلاص، حال خوب-حال بد، اتمام یک کار ناتمام،گزارش ، نوشداروی شهریار ، هیچی برایم یک دهنده خواند و ماموریت ناتمام

تصویر
 بی نام پدر