کتاب از چیزی نمی ترسیدم

س, 12/03/1400 - 11:59

 از چیزی نمی ترسیدم نخستین کتابی است که به قلم این شهید سرافراز، سپهبد قاسم سلیمانی، منتشر می شود. نام کتاب برآمده از مضمونی است پر تکرار در متن اثر و نیز هم سوست با پررنگترین صفت هویتی او در ذهن و ضمیر مردمان و رسانه ها و حکومت های دنیا.

 این زندگی نامه ناتمام شاید حجم زیادی نداشته باشد؛ اما ویژگی های برجسته ای دارد.  

تصویر
ا ز چیزی نمی ترسیدم