گردان به تو می نازد

د, 12/02/1400 - 11:08

کتاب گردان به تو می نازد زندگی داستانی شهید مدافع حرم قدیر سلک نوشته زهرا اسدی در بخشی از کتاب آمده:

سکوت، خانه عبدالحسین را در لابه لای برف و سرما پیچیده بود، آرام در حیاط را باز کرد و رفت داخل کوچه، نگاهش افتاد به انتهای کوچه شهید بهشتی که سرتاسر را برف پوشانده بود. لبخندی زد و با خودش گفت:

خدا هم برای آمدن غدیر فرش سفید پهن کرده...>>

تصویر
 گردان به تو می نازد