خورشید زابل

ش, 11/30/1400 - 12:51

در بخشی از متن کتاب خورشید زابل نگاهی به زندگی شهید حاج قاسم میرحسینی نوشته شهید حاج قاسم سلیمانی  که به اهتمام محمد قاسم فروغی جهرمی تدوین شده است:

در این نوشتار هدف آن است که شهید میرحسینی را به عنوان الگو اسوه‌ی حسنه برای سرمشق گرفتن نسل جوان و نسل های آتی معرفی گردد.

این شهید بزرگوار به دلیل برخورداری از فضایل والای اخلاقی، و همچنین توفیق یافتن در تمام ابعاد زندگی، شایستگی آن را دارد که سرمشق دیگران قرار گیرد، و به عنوان یک قهرمانی ملی مذهبی قرار گیرد.

تصویر
خورشید زابل