ایران و آمریکا در چهل سال

س, 12/19/1399 - 07:13

در بخشی از کتاب ایران و آمریکا در چهل سال تآلیف دکتر سهراب صلاحی آمده است:

با بررسی اسناد بالا دستی دو نظام جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، سه هدف کلان جمهوری اسلامی چنین بدست آمد تبدیل ایران به یک قدرت بین‌المللی، ساخت تمدن نوین اسلامی و تشکیل قطب قدرت مخالف نظام سلطه در عرصه بین‌الملل با هدف اصلاح ساختار حاکم بر آن. در مقابل، سه هدف کلان آمریکا عبارت است از تبدیل این کشور به هژمون جهان، تبدیل اسرائیل به هژمون منطقه و در نهایت مهار جمهوری اسلامی ایران و تجزیه ایران.

تصویر
 ایران و آمریکا در چهل سال