شناسایی و مدیریت تهدیدات زیستی در حوزه انسان

س, 12/19/1399 - 07:12

کتاب حاضر که با تلاش کمیته پدافند غیرعامل و زیستی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری جمعی از متخصصین علمی کشور به ویژه دانشگاه علوم پژشکی بقیه‌الله(عجل‌الله) می‌باشد تدوین گردیده و امید است که بتواند مقدمه‌ای برای آشنایی مخاطبین با مفاهیم تهدیدات و پدافند زیستی باشد.

تصویر
شناسایی و مدیریت تهدیدات زیستی در حوزه انسان