جنگ تمام عیار اقتصادی و راه‌کارهای مقابله با آن

س, 12/19/1399 - 07:10

مؤلف در بخشی از این کتاب از بیانات ارزشمند رهبری وام گرفته و آمده است

امام خامنه ای(مدظله): مسئول اروپایی می‌گوید اگر برجام نبود حتماً جنگ بود؛ دروغ محض! چرا می‌گویند جنگ؟

برای اینکه ذهن ما برود به جنگ {اما} جنگ واقعی چیز دیگر است؛ جنگ واقعی جنگ اقتصادی است، جنگ واقعی تحریم است، جنگ واقعی گرفتن عرصه‌های کار فعالیت و فناوری در داخل کشور است.

تصویر
کتاب جنگ تمام عیار اقتصادی