جهاد کبیر

س, 12/19/1399 - 07:09

این کتاب با هدف ترسیم و تحقق مفهوم جهاد کبیر در مسیر پیش‌روی انقلاب اسلامی ایران مبنی‌بر اندیشه امام خامنه‌ای(مدظله‌العالی) در هفت فصل طراحی شده است.

به سبب نامأنوس بودن جامعه اسلامی_ایرانی به خصوص در حیطه نخبگانی، این کتاب به دنبال تبیین مفهومی جهاد کبیر است و به همین سبب ماهیت تاریخی و مصداقی به خود گرفته و در ادامه از جنبه‌های فکری و مفهومی آن غفلت شده است.

تصویر
کتاب جهاد کبیر