هوش محاسباتی

س, 12/19/1399 - 07:07

این کتاب، مرجع قابل اتکا برای حوزه هوش محاسباتی است. نگرش نویسنده، بررسی موشکافانه و توأمان اصول، مبانی نظری و کاربردهای هوش محاسباتی در جهان واقعی و مجازی برای آموزش دانش مسئله‌یابی از چالش‌های مختلف و چگونگی حل آنها، بوده است. کتاب حاضر، قابلیت تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز علمی برای دروس مباحث ویژه، هوش محاسباتی و محاسبات نرم در مقاطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری دارد.

تصویر
هوش محاسباتی