کتیبه ژنرال

س, 12/19/1399 - 07:04

رمان کتیبه ژنرال تألیف اکبر صحرایی در دو جلد تدوین و انتشارات شهید کاظمی منتشر و تا اول بهمن ماه پنج نوبت چاپ شده است، نویسنده در بخشی از کتیبه بیست‌ودو آورده است:

ابوامین، به دل گرمی‌ای که به باسل داد و حکم سریعی که در مورد اسکندری صادر کرد، شک کرد. به باسل بیچاره حق می‌‍داد به اضطراب بیفتد و اسکندری را جدی بگیرید. توی همین چند روز آشنایی، اسکندری یا به قول باسل، ژنرال، چنان با ایمان و قوت قلب حرف زده بود که خود ابوامین هم درباره حرف خودش تردید کرده بود. به یادآورد، دیدار نخستش را با اسکندری...

تصویر
کتیبه ژنرال