کتاب هیدرودینامیک متحرک های دریایی تندرو

ی, 12/17/1399 - 12:49

مترجمان این کتاب با انتخاب یکی از مناسب‌ترین کتب مرجع در حوزة هیدرودینامیک متحرک‌های دریایی تندرو که توسط پورفسور فالتینسن نگارش شده است، تلاش کرده‌اند تا خلأ وجود چنین کتابی را در حوزه مذکور برای جامعة علمی کشور مرتفع سازند، مترجمان به دلیل تجربة پژوهشی و تدریس چندین ساله در حوزه‌های مختلف هیدرودینامیک متحرک‌های دریایی تندرو سعی در ارائه ترجمه‌ای روان و دقیق داشته‌اند.

تصویر
هیدرودینامیک متحرک های دریایی تندرو