کتاب پرواز بغداد - بهشت

ش, 12/16/1399 - 15:09

کتاب پرواز بغداد _ بهشت مروری بر خاطرات سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است  

هرگاه یکی از فرزندان این انقلاب و دوستان و هم رزمان حاج قاسم، بانگ رحیل سر می‌داد و پرواز می‌کرد، این حاج قاسم بود که در تب عشق و دوری و یارانش می‌سوخت، آنگاه که حاج احمد کاظمی هم‌رزم و دوست دیرینه‌اش در سانحه هوایی بال گشود و به معبود خویش رسید، در غم فراقش اشک باران بود و از خدا می‌خواست که او نیز بال پرواز بگشاید.

تصویر
کتاب پرواز بغداد - بهشت