کتاب شاخِص‌های مکتب شهید سلیمانی

ش, 12/16/1399 - 14:51

کتاب شاخص‌های مکتب شهید سلیمانی تحقیق و تدوین علی شیرازی چاپ انتشارات خط مقدم. 

قاسم سلیمانی مکتب است زمانی این جمله، زبان به زبان پیچید که امام خامنه ای در ۲۷ دی 1398 در نماز جمعه تهران فرمودند :

«ما به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نمیکنیم؛ به چشم یک مکتب نگاه کنیم. سردار شهید عزیز ما را به چشم یک مکتب، یک راه، یک مدرسه درس‌آموز، با این چشم نگاه کنیم»

تصویر
شاخِص‌های مکتب شهید سلیمانی