عنوان کتاب روش های رایج بهسازی خاک

د, 07/21/1399 - 10:57

معرفی کتاب عنوان کتاب: روش های رایج بهسازی خاک   در گروه : فنی مهندسی مؤلفین: سورانی، شریفی و خسروی  رتبه: شایسته تقدیر  دوره: چهاردهمین  چکیده: بهسازی خاک یکی از راه‌حل‌های نوین جهت مواجهه با برخی معضلات ژئوتکنیکی هست که به علت مزایای مختلف این روش‌ها ازجمله افزایش ظرفیت باربر، افزایش مقاومت برشی یا اصطکاکی، افزایش چگالی، کنترل تغییر مکان‌ها، افزایش سرعت تحکیم و ... در سطح وسیعی از حوزه خاک و در پی مورداستفاده قرار می‌گیرد. در این کتاب روش‌های بهسازی خاک ازجمله تراکم سطحی، تراکم دینامیکی، تراکم ارتعاشی، تزریق، اختلاط عمیق خاک جت گروتینگ، خاک مسلح، ریز شمع(میکروپایل)، میخکوبی(نیلینگ) و مهار گذاری (انکراژ) ارائه گردیده و به جنبه‌های مختلف آن‌ها ازجمله مبانی طراحی، کاربردها و مطالعات مورد پرداخته‌شده است.

#بخوانیم #با_کتاب_تازه_بمانید  ما را به دوستان خود معرفی کنید. https://what.sapp.ir/ahleghalam1

تصویر