مبانی طراحی محله امن و پایدار

ش, 10/21/1398 - 11:05

مؤلف دکتر سید جواد هاشمی‌فشارکی در این کتاب با توجه به اهمیت موضوع، انواع روش‌ها و راه کارهای اجرایی، متناسب با معماری و شهرسازی محله‌های مسکونی در ایران مورد برسی قرار گرفته است. فصل اول شناخت محله؛ فصل دوم مبانی برنامه ریزی و طراحی محله؛ فصل سوم گذری تاریخی بر دفاع غیرعامل؛ فصل چهارم آشنایی با انواع روش ها و راهکارهای دفاع غیرعامل؛ فصل پنجم دفاع غیرعامل در حوزه‌ی محله و فصل ششم ملاحظات ایمن‌سازی محله مورد بررسی قرارگرفته است.

مؤلف: سید جواد هاشمی‌فشارکی

ناشر: نشر بیست و هفت

شمارگان: 1000 نسخه

تعداد صفحه: 472 صفحه

برگزیده گروه فنی و مهندسی سیزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

 

تصویر