اصول کمک‌های اولیه خود امدادی و دگر امدادی در نظامیان

ش, 10/21/1398 - 11:02

برخی از ویژگی و نکات برجسته این کتاب تألیف آقایان حسین باباتبار درزی و دکتر علی رحمانی.

رویکرد فرآیندی و یادگیری عملی در ارائه محتوا و آموزش کمک‌های اولیه
رویکرد در طب نظامی
محتوای جامع در رابطه با کمک های اولیه انواع حوادث و صدمات احتمالی در جمعیت‌های عمومی و حرف غیر نظامی

مؤلف: حسین باباتبار درزی، علی رحمانی

ناشر: انتشارات جامعه نگر

شمارگان: 200 نسخه

تعداد صفحه: 175صفحه

برگزیده گروه پزشکی و پیراپزشکی سیزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

تصویر