شیعیان نیجریه

ش, 10/21/1398 - 10:57

پژوهشگران ومؤلفان کتاب شیعیان نیجریه آقایان رضا ادبی، فیروز جانی، حبیب زمانی محجوب در پنج فصل به ابعاد مختلف غرب آفریقا، کشور نیجریه، اسلام در نیجریه، تشیع در نیجریه پرداخته است و در فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهاد هایی مطرح شده است. در این کتاب به نقش شیخ ابراهیم زکزاکی رهبر شیعیان نیجریه در تبلیغ و ترویج تشیع و فعالیت های گسترده آنها پرداخته شده است.

مؤلف: رضا ادبی، فیروز جانی، حبیب زمانی محجوب

ناشر: انتشارات آبنوس

شمارگان: 1000 نسخه

برگزیده گروه علوم سیاسی سیزدهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

تصویر