مجموعه کتب ایمنی در دریا

ش, 10/21/1398 - 09:52

مجموعه کتب ایمنی در دریا در ده جلد توسط مرکز مطالعات و پژوهش های معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی سپاه با عناوین: 1- محیط دریا و مخاطرات طبیعی 2- مروری بر قوانین و مقررات HSE دریایی 3- کلیات HSE و مروری بر ایمنی دریا 4- بهداشت در دریا و ایمنی در مخاطرات دریایی 5- بازرسی ایمنی و نظارت بر مشاغل مرتبط با دریا 6- ایمنی در سواحل، بنادر، سازه‌ها و حمل و نقل دریایی 7- ایمنی در ناوبری و دریانوردی 8- ایمنی در رزمایش های دریایی 9- پیشگیری از حوادث در دریا و ایمن سازی مشاغل دریایی 10- مدیریت HSE در مشاغل دریایی

مؤلف: معاونت ایمنی و اقدامات تأمینی سپاه

ناشر: مرکز چاپ سپاه

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

تعداد جلد: 10 جلد

برگزیده گروه پزشکی و پیراپزشکی چهاردهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

تصویر