از مکتب نیاوران تا کابینه توسعه‌گرا

شنبه, 10/21/1398 - 09:31

در این کتاب مبانی فکری این جریان که از مرکز تحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری(و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام)، حزب اعتدال توسعه، دبیرخانه شوای عالی امنیت ملی در پیرامون آن محور، یعنی دکتر حسن روحانی جمع شده و در این باب اندیشه ورزی کرده‌اند، مورد مطالعه قرارگرفته است. حلقه‌ای که در مراکز فوق، دغدغه اصلی خود را ((توسعه)) قرار داده و به‌تدریج آن را معنا دهی کرده و برای دستیابی به آن‌ها راه پردازی می‌کند. آنگاه‌که این طیف در میدان رقابت‌های سیاسی حضور می‌یابد، غیریت و وجه تمایز خود را از دیگران در قالب ((اعتدال)) تعریف می‌کند و سعی می‌کند آن را در محیط ملی و فراملی تبیین و ترسیم کند.

مؤلف: رضا سراج، محمجواد اخوان

ناشر: انتشارات دیدمان

شمارگان: 1000نسخه

تعداد صفحات: 256 صفحه

برگزیده گروه علوم سیاسی چهاردهمین جشنواره انتخاب کتاب سال پاسداران اهل قلم

 

تصویر