مهرنجون

شنبه, 03/05/1397 - 10:20

این کتاب خاطرات خودنوشت رزمنده بسیجی محمد محمودی‌نورآبادی نمونه‌ای از این عزم و روایاتی از خیزش نسل نوخاسته انقلاب اسلامی برای بسیج و مقاومت پیوستنی به بدنه مردمی دفاع مقدس برای رزمندگی و ایثار است.

مادر تاریخ دقیق تولد با اول آذر 1350 می‌دانست و پدر هم قبول داشت. حالا چرا در شناسنامه ششم شهریور 1349 ثبت شده بود، دلایل خودش را داشت. مثلاً اینکه پدر یک‌مرتبه تصمیم گرفت سن خواهر بزرگ‌ترم، صغری، را در شناسنامه بزرگ‌تر کند. در اداره ثبت به او گفته بودند در آن صورت باید شناسنامه بقیه بچه‌ها را هم یک سال بزرگ‌تر بگیرد و پدرقبول کرد. به هر حال، صغری باید هر طور شده بود دانش‌سرا می‌رفت و معلم می‌شد و پدر آرزو به دل نمی‌ماند. این تنها دلیل مخالفتش با پیروزی انقلاب بود.

تصویر