آئین نامه داوری و ارزیابی آثار و کتاب پاسداران اهل قلم

رشته‌های مصوب پانزدهمین جشنواره:

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۴۴