آئین نامه داوری و ارزیابی آثار و کتاب پاسداران اهل قلم

رشته‌های مصوب چهاردهمین جشنواره:

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ - ۱۲:۴۴