روز ششم دیماه ۱۳۵۹ که اوائل جنگ و اوج نشان دادن خصومت و دشنی است، حضرت امام چنین می‌فرمایند:

 

۱۳۹۵/۰۴/۰۸ - ۱۱:۴۲

شما می توانید فرم زیر را دانلود کنید

 

۱۳۹۵/۰۳/۲۲ - ۱۵:۱۶

صفحات