از سال ۱۹۴۸م که رژیم جعلی صهیونیستی با حمایت انگلیس خبیث، آمریکای جنایتکار و سازمان‌های بین‌المللی که تحت نفوذ صهیونیست‌ها هستند اعلام موجودیت نمود.

۱۳۹۵/۰۴/۰۹ - ۱۶:۵۱